Μάθε κάτι καινούριο κάθε ημέρα. Απο πού βγήκε το "χρωστάει στης Μιχαλούς";


Σήμερα, ημέρα Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013... η πληροφορία της ημέρας...

Η λαϊκή έκφραση συνδέεται με τη μετεπαναστατική ζωή στο Ναύπλιο, πρωτεύουσα τότε της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, μετά την επανάσταση του 21 υπήρχε στο Ναύπλιο μια ταβέρνα που ανήκε σε μια γυναίκα, τη Μιχαλού. 
Η Μιχαλού, είχε το προτέρημα να κάνει "βερεσέδια" αλλά υπό προθεσμία. Μόλις εξαντλείτο η προθεσμία -και η υπομονή της- στόλιζε αυτούς που της χρωστάγανε με κοσμητικά επίθετα. Όσοι τα άκουγαν, ήξεραν καλά ότι για αυτόν που τα έλεγε "χρώσταγε της Μιχαλούς".


1 σχόλιο:

Your comments make me smile :-)

Από το Blogger.