ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - της Μαρία Θεοδοσίου

1:20 μ.μ.Οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν κ επηρεάζουν την εργασία είναι :

  • Φύση της εργασίας(στατική, μονότονη κλπ)
  • Εργαλεία που δεν τηρούν  εργονομικές προδιαγραφές
  • Κακή οργάνωση εργασιακού περιβάλλοντος
  • Εφαρμογή λανθασμένων τεχνικών
  • Περιβαλλοντικοί παράγοντες(θόρυβος, φωτισμός)
  • Αυξημένος φόρτος και ρυθμός εργασίας  Συνήθειες ατόμου(κάπνισμα)
  • Χαρακτηριστικά ατόμου(φύλο, ηλικία κτλ)


Κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες  που αξίζει να αναλύσουμε είναι:

     I.            ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η θερμοκρασία και η υγρασία πρέπει να διατηρούνται σε φυσιολογικά επίπεδα μέσα στον χώρο εργασίας, αφού μπορούν να προκαλέσουν στον εργαζόμενο κόπωση και έντονη δυσφορία. Όπως και πολλά άλλα αναπνευστικά, κυρίως, προβλήματα.

   II.            ΘΟΡΥΒΟΣ

Τα υψηλά επίπεδα θορύβου αποτελούν εργασιακό κίνδυνο καθώς μπορεί να προκαλέσουν προσωρινά προβλήματα ακοής, τα οποία είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με ξεκούραση και αποχή από έντονους θορύβους. Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη έκθεση σε πολύ υψηλά επίπεδα θορύβου, μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες. Ο θόρυβος που προκαλείται σε έναν εργασιακό χώρο μπορεί να οφείλεται στην κακή  σχεδίασή του ή την κακή ποιότητα του εξοπλισμού.

 III.            ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ο κακός φωτισμός αποτελεί και αυτός εργονομική παράμετρο πρόκλησης διαταραχών τόσο από μόνος του όσο και σε συνδυασμό με άλλες επιβλαβείς παραμέτρους. Ο χαμηλός ή ο έντονος φωτισμός προκαλεί πονοκεφάλους και ενόχληση στα ματιά. Παράλληλα, σε περίπτωση ελλιπούς φωτισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό οπτικό πεδίο, υιοθετείται από την κεφαλή η λανθασμένη στάση της κάμψης, προκαλώντας αυξημένη κόπωση του αυχένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Your comments make me smile :-)

Από το Blogger.